Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 1.9.2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů (spolu s našimi podmínkami poskytování služeb a jakýmikoli jinými dokumenty, které jsou v nich uvedeny) stanoví základ, z kterého budeme vycházet při zpracování jakýchkoli osobních údajů, které od Vás získáváme nebo které nám poskytujete prostřednictvím aplikace „H-Book Plus” (dále jen „aplikace”), webové stránky „H-Book Plus” (dále jen „webová stránka”) nebo prostřednictvím některých sociálních sítí, jak uvádíme níže. Také obsahují pravidla pro zpracování osobních údajů poskytovatelů zdravotní péče, které získáváme z veřejně dostupných zdrojů.

Přečtěte si pozorně následující informace, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi budeme zacházet.

Používáním naší aplikace a webové stránky přijímáte a souhlasíte s postupy uvedenými v těchto zásadách.

KDO JSME? (naše identita a kontaktní údaje)

Aplikaci a webovou stránku vám poskytuje naše společnost H-Book s.r.o., která je pro účely zpracování osobních údajů provozovatelem a jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny níže (dále jen „my“ nebo „náš“ ve všech gramatických tvarech):

H-BOOK s.r.o., U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 – Braník, Česká republika, IČO:05606489 Obchodní korporace vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266843 (nebo) Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266843

Prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů se můžete obrátit na odpovědný subjekt: E-mail: info@h-book.cz

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ

Obecně zpracováváme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když je to potřeba pro naše oprávněné obchodní účely, když nám to přikazují příslušné právní předpisy nebo pokud nám své osobní údaje poskytnete dobrovolně (t. j. poskytnutím vašeho souhlasu).

Citlivé osobní údaje, jako například údaje o zdravotním stavu, zpracováváme pouze pokud to umožňují příslušné právní předpisy nebo pokud nám dáte svůj výslovný a informovaný souhlas.

Prostřednictvím naší aplikace a webové stránky nebudeme vědomě získávat online osobní údaje o dětech, z jiných zdrojů tyto údaje získáváme pouze pokud je to relevantní a pokud to povolují právní předpisy.

Na zpracování Vašich osobních údajů vždy potřebujeme důvod („účel”) a právní základ, tak jako to definují právní předpisy. Veškeré osobní údaje, které používá aplikace a webová stránka, se budou ukládat do Vašeho zařízení bez naší kontroly, nebo budou využívány službou Google Analytics, jak je popsáno níže.

(I) OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, KDYŽ POUŽÍVÁTE NAŠI
APLIKACI

(A) Kontaktní údaje uživatelů

TYP ÚDAJŮ: kontaktní údaje (PSČ), věková skupin a pohlaví.

ÚČEL: umožnit Vám nainstalovat aplikaci, vytvořit profil, sdílet a přijímat informace nebo služby přizpůsobené (personalizované) vašim potřebám. A také vyřešit problémy nebo poskytnout odpovědi na vaše dotazy (dle potřeby).

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas a náš oprávněný zájem (poskytnout Vám aplikaci a zlepšit funkčnost aplikace).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ: osobní údaje budou buď uchovávány pouze tak dlouho, jak si to budete přát (viz „Jaká jsou Vaše práva” níže) nebo po dobu, kterou považujeme za nezbytně nutnou pro účely poskytnutí našich služeb, podle toho, která varianta nastane dříve. V žádném případě však nebudou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu více než tří let poté, co ukončíte používání naší aplikace. Pokud byste chtěli získat další informace o tom jak dlouho uchováváme údaje, obraťte se na: info@h-book.cz

ZDROJ ÚDAJŮ: osobní údaje budou získávány z informací, které nám poskytnete při vytváření profilu prostřednictvím naší aplikace.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ:
poskytnutí Vašich osobních údajů je vyžadováno pro účely vytvoření profilu, bez těchto osobních údajů nezískáte maximum z aplikace a přehledů přizpůsobených (personalizovaných) Vašim potřebám.

(B) Údaje o používání aplikace

TYP ÚDAJŮ: analytické údaje o Vašem používání aplikace (behaviorální údaje); informace, zda jsou zapnutá nebo vypnutá oznámení (eventuálně včetně upozornění, zvuků a ikon); jakož i údaj, zda jste nám dali povolení k zasílání tzv. „newsletterů“.

ÚČEL: přizpůsobení uživatelského prostředí, přizpůsobení obsahu a poskytování obsahu určeného a přizpůsobeného (personalizovaného) pro Vás. Sledování funkčnosti aplikace a chování uživatelů, abychom mohli zlepšit uživatelské prostředí.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas a náš oprávněný zájem (poskytnout Vám aplikaci a zlepšit funkčnost aplikace).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: analytické údaje budou buď uchovávány pouze tak dlouho, jak si to budete přát (viz „Jaká jsou Vaše práva” níže) nebo po dobu, kterou považujeme za nezbytně nutnou pro účely poskytnutí našich služeb, podle toho, která varianta nastane dříve. V žádném případě však nebudou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu více než tří let poté, co ukončíte používání naší aplikace. Pokud byste chtěli získat další informace o tom jak dlouho uchováváme údaje, obraťte se na: info@h-book.cz

ZDROJ ÚDAJŮ: osobní údaje budou získávány z informací, které nám poskytnete a ze způsobu, jakým využíváte naši aplikaci.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ: získávání osobních údajů můžete kdykoliv ukončit v nastavení aplikace, avšak bez těchto údajů nebudeme schopni zaručit, že získáte maximum z funkcionality aplikace a přehledů přizpůsobených (personalizovaných) Vašim potřebám.

(C) Údaje o zdraví

TYP ÚDAJŮ: Záznam kódu SUKL užívaného léčiva s názvem léku a mezinárodní kód MKN s názvem uložené diagnózy ve vaší lékařské zprávě.

ÚČEL: Záznam kódu SUKL užívaného léčiva s názvem léku a mezinárodní kód MKN s názvem uložené diagnózy ve vaší lékařské zprávě.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas a náš oprávněný zájem (poskytnout Vám aplikaci a zlepšit funkčnost aplikace).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: údaje o zdraví budou buď uchovávány pouze tak dlouho, jak si to budete přát (viz „Jaká jsou Vaše práva” níže) nebo po dobu, kterou považujeme za nezbytně nutnou pro účely poskytnutí našich služeb, podle toho, která varianta nastane dříve. V žádném případě však nebudou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu více než tří let poté, co ukončíte používání naší aplikace. Pokud byste chtěli získat další informace o tom jak dlouho uchováváme údaje, obraťte se na: info@h-book.cz

ZDROJ ÚDAJŮ: údaje o zdraví budou získávány z informací, které nám poskytnete.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ:
získávání údajů o zdraví můžete kdykoliv ukončit odmítnutím souhlasu. Avšak odmítnutím souhlasu aplikace nebude dále pokračovat ve funkčnosti a vaše data budou po dotazu smazána z aplikace a ze serverů.

(D) Údaje o geografické poloze

TYP ÚDAJŮ: geografická poloha

ÚČEL: poskytnout přesnější údaje o kvalitě ovzduší a údaje o pylu pro přizpůsobení Vašeho uživatelského prostředí.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas a náš oprávněný zájem (zajistit, aby informace o pylu byly určeny a přizpůsobeny (personalizovány) pro Vás a získávat anonymizované údaje používané pro statistické účely s cílem zlepšení funkčnosti aplikace).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: geografické údaje budou buď uchovávány pouze tak dlouho, jak si to budete přát (viz „Jaká jsou Vaše práva” níže) nebo po dobu, kterou považujeme za nezbytně nutnou pro účely poskytnutí našich služeb, podle toho, která varianta nastane dříve. V žádném případě však nebudou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu více než tří let poté, co ukončíte používání naší aplikace. Pokud byste chtěli získat další informace o tom jak dlouho uchováváme údaje, obraťte se na: info@h-book.cz info@h-book.cz

ZDROJ ÚDAJŮ: geografické údaje budou získávány z informací, které nám poskytnete při zadání Vaší aktuální polohy nebo po přihlášení do „H-Booku“.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ:
Geografické údaje nám nemusíte poskytnout, pokud si to nepřejete. V takovém případě Vaše poloha nebude využívána a nemusíte dostávat přesné informace o pylech. Své preference můžete kdykoli změnit v nastavení. Výše uvedené nezahrnuje vymazání jakýchkoliv anonymizovaných údajů používaných pro statistické účely.

(II) ÚDAJE ZE SÍTÍ FACEBOOK A INSTAGRAM

Na naši přítomnost na sítích Facebook a Instagram (dále samostatně nebo společně pro účely této (iii) části „tyto služby“) se vztahuje následující:

Vezměte prosím na vědomí, že registrací na síti Facebook a / nebo Instagram jste mimo jiné souhlasili se zásadami ochrany osobních údajů sítí Facebook nebo Instagram, které se vztahují i na facebookovou stránku a instagramový profil naší společnosti.

V zásadě neumíme ovlivnit zpracovávání osobních údajů těmito službami. Rádi bychom poukázali na fakt, že Facebook a Instagram na vlastní odpovědnost vytvářejí profil Vašeho využívání našich stránek na těchto sítích. K tomuto účelu tyto služby využívají vlastní analytický nástroj. Od těchto služeb dostáváme anonymní statistiky. Tyto služby nám neposkytují možnost deaktivovat tento profil. Zásady zpracování osobních údajů Facebooku naleznete zde:
https://www.facebook.com/policy.php. Zásady zpracování osobních údajů Instagramu nájdete zde:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím naší stránky na Facebooku nebo Instagramu (e-mailem nebo soukromou zprávou), budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

TYP ÚDAJŮ: kontaktní informace (jako jsou jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa), komentáře a další informace, které poskytujete prostřednictvím našich profilových stránek na sociálních sítích (příspěvky, které označíte jako „Líbí se mi”; komentáře; otázky, které položíte; atd.)

ÚČEL: zpracování Vašich požadavků a odpovídání na Vaše otázky nebo na Vaše komentáře na naši komunikaci prostřednictvím těchto služeb. Někdy přikládáme k naší komunikaci na síti Facebook přihlašovací formulář pro naši marketingovou komunikaci. Vaše osobní údaje využíváme výhradně k přihlášení k odběru naší marketingové komunikace a následně na to, abychom Vám poskytli informace a služby přizpůsobené Vašim potřebám.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak je uvedeno v rámci „účelu”.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu (doba uchovávání bude podrobena pravidelným kontrolám). V žádném případě Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány po dobu delší než tři roky od zahájení zpracování.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ:
Nemusíte nám poskytnout Vaše osobní údaje a kdykoliv nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje nezpracovávali.

Rovněž Vás upozorňujeme, že ostatní uživatelé těchto služeb mohou vidět, co na těchto službách zveřejňujete, jakým způsobem komunikujete s naší profilovou stránkou na sociálních sítích, tedy které příspěvky označíte jako „Líbí se mi”, Vaše komentáře nebo otázky, které nám položíte atd.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, KDYŽ POUŽÍVÁTE NAŠI WEBOVOU
STRÁNKU

(A) Kontaktní údaje a údaje o obsahu Vaší komunikace

TYP ÚDAJŮ: kontaktní údaje (včetně jména, příjmení, čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy) a obsah Vaší komunikace.

ÚČEL: umožnit Vám přihlásit se k odběru marketingové komunikace a dostávat informace o službách určených pro Vaše potřeby (tzv. newslettery) – pokud jsou tyto na webu nabízeny. Stejně tak mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely případného vyřešení Vašeho problému nebo poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy (podle potřeby) nebo v případě, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak je uvedeno v rámci „účelu”.

DOBA UCHOVÁVÁVÁNÍ: po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel (doba uchovávání bude předmětem pravidelného posouzení). V žádném případě Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány po dobu delší než tři roky od ukončení našeho právního vztahu.

ZDROJ ÚDAJŮ: osobní údaje od Vás budou získávány, pokud se s námi spojíte nebo se zaregistrujete k odběru naší marketingové komunikace.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ:osobní údaje nejste povinen poskytnout a kdykoliv se můžete odhlásit z možnosti odběru marketingové komunikace (tzv. „newsletterů“).

(B) Technické údaje

TYP ÚDAJŮ: technické údaje (včetně IP adresy)

ÚČEL: analyzovat způsoby a návyky (v angličtině: browsing patterns) uživatelů webové stránky, abychom mohli provozovat, rozvíjet a zlepšovat naši webovou stránku.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak je uvedeno v rámci „účelu”.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: určíme přiměřenou dobu uchovávání technických údajů a při určování toho, co je vhodné, zvážíme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění Vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, zda můžeme těchto cílů dosáhnout jinými prostředky, a také příslušné právní, regulační nebo jiné požadavky. Vaše osobní údaje nebudeme za žádných okolností zpracovávat po dobu delší než tři roky od získání těchto osobních údajů.

ZDROJ ÚDAJŮ: při interakci s naším webovým serverem automaticky získáváme technické údaje o Vašem vybavení, aktivitách a vzorcích vyhledávání. Tyto údaje získáváme pomocí souborů cookie nebo podobných technologií. Přečtěte si níže uvedenou část „Soubory cookie“.

POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ:svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie. Pokud však soubory cookie zakážete nebo odmítnete, některé části naší webové stránky mohou být nedostupné nebo nebudou správně fungovat. Přečtěte si níže uvedený text „Soubory cookie“.

(III) AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A INFORMACE O PROFILU

Abychom Vám mohli poskytnout vysoce kvalitní produkty a služby určené a přizpůsobené Vašim potřebám a očekáváním, můžeme používat automatické nástroje a další typy nástrojů. Nástroje, které používáme, jsou popsány níže v „Soubory cookie” (a týkají se pouze webové stránky). Nebudete podléhat žádným rozhodnutím založených výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů (včetně informací o profilu), které by mohly mít právní následky nebo by Vás významně ovlivnily podobným způsobem.

KOMU BUDEME POSKYTOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE (PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Příjemci Vašich osobních údajů budou zaměstnanci subjektu H-BOOK s.r.o. a externí zpracovatelé poskytující konkrétní služby a zpracovávající osobní údaje naším jménem a pouze v souladu s

našimi pokyny. Žádné osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor.

(A) Nezávislé třetí strany

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám (například právním zástupcům), pokud by to bylo nutné k zjištění, uplatnění nebo obraně právních nároků. Vaše údaje můžeme také poskytnout státním orgánům, pokud to vyžadují právní předpisy nebo (v případě potřeby) nezávislým auditorům třetích stran.

GOOGLE ANALYTICS

Naše aplikace a web používají službu Google Analytics. Další informace naleznete v článku „Jak společnost Google využívá údaje, když používáte webové stránky nebo aplikace našich partnerů” (nachází se na adrese:

www.google.com/policies/privacy/partners/).

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Naše webová stránka používá soubory cookie a podobné technologie. Více informací o tom, co jsou soubory cookie, najdete zde a více informací o právních předpisech EU týkajících se souborů cookie najdete zde. Můžete odstranit všechny soubory cookie, které se již nacházejí v počítači, a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby zabránili jejich umístění. Pokud to uděláte, pravděpodobně budete muset ručně upravit některé preference vždy, když navštívíte webové stránky – některé služby a funkce však nemusí fungovat. Pokud je potřebný souhlas k použití souborů cookie a podobných technologií, získáme ho prostřednictvím kontextového okna se souhlasem při Vaší návštěvě webové stránky.

BEZPEČNOST

Provádíme příslušná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů a na zajištění toho, aby tyto údaje byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a normami.

JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA

Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, obraťte se na nás pomocí našich kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad.

(A) Přístup a oprava

Máte právo na přístup k osobním údajům, jakož i právo nechat opravit nepřesné osobní údaje. Máte právo získat kopii svých osobních údajů, které Vám budou poskytnuty způsobem, který bude respektovat práva a soukromí jiných osob. Máte také právo požádat nás, abychom Vám poskytli všechny důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

(B) Právo a námitky

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se zpracovávají na základě našich oprávněných zájmů, jestliže jste v situaci, kdy máte konkrétní důvod pro námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a domníváte se, že zpracování Vašich osobních údajů ovlivní Vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a to i bez uvedení důvodu.

(C) Právo odvolat souhlas

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Za tímto účelem nám můžete poslat e-mail na adresu info@h-book.cz nebo se na nás obraťte pomocí výše uvedených kontaktních údajů. V nastavení můžete kdykoliv vymazat Vaše osobní údaje, které o Vás aplikace získala. Tímto způsobem se nevymažou anonymizované osobní údaje používané pro statistické účely. Vaše odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

(D) Právo na zrušení (právo na „zapomenutí“)

Máte právo požádat o zrušení a zastavení zpracovávání Vašich osobních údajů. Nemusíme však být vždy schopni vyhovět Vaší žádosti o zrušení, pokud existují konkrétní právní důvody (např. pokud je nutné některé osobní údaje stále uchovávat pro daňové účely). V takovém případě Vás na tyto důvody upozorníme, rovněž Vás budeme informovat o tom, kdy bude možné tyto údaje odstranit. Upozorňujeme Vás, že právo na zrušení se nevztahuje na anonymní statistické údaje (které neobsahují žádné osobní údaje).

(E) Omezení zpracování

Místo zrušení můžete požádat o omezení přístupu k Vašim údajům. Další zpracování údajů s omezeným přístupem se může uskutečnit pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodů výslovně stanovených platnými právními předpisy. Pokud by omezení nebylo možné z oprávněných právních důvodů, budete o těchto důvodech výslovně informováni před zrušením omezení.

(F) Stížnost

Pokud máte zájem podat stížnost, obraťte se na nás prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo nám zašlete e-mail na info@h-book.cz

(G) Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy EU nebo právní předpisy členského státu, máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu členského státu, ve kterém máte místo obvyklého pobytu, místo výkonu práce nebo ve kterém došlo k údajnému porušení. V České republice je takovým dozorčím orgánem: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mail: posta@uoou.cz.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou průběžně aktualizovat. Pokud provedeme významné změny, upozorníme Vás na to prostřednictvím oznámení na webové stránce nebo v aplikaci před nabytím účinnosti změny a případně Vám zašleme oznámení o změně.