O projektu

Health Book je svého druhu ojedinělým počinem v rámci Evropy. Naším cílem je uživatelům poskytnout symbiózu osobních zdravotních záznamů spolu s různými podpůrnými informacemi z oblasti zdravotnictví na jednom místě.
A tím mít kompletní osobní databázový zdroj s přehledem o svém zdravotním stavu.
Projekt Health Book je přímým pokračováním projektu
Deník pacienta, který vznikl s nástupem využití mobilních platforem, jako jsou tablety a chytré telefony, v návaznosti na zdravotní osvětu.
Aplikace umožní svým uživatelům uchovávat zdravotní záznamy, chorobopisy, užívání léků a spoustu dalších medicínských informací. A to vše včetně upozornění na další dávku, očkování či jinou událost, která souvisí se zdravotním stavem.
Nedílnou součástí aplikace jsou záznamové moduly, s jejichž pomocí má uživatel kontrolu nad naměřenými fyziologickými veličinami. Tyto pak exportovat ošetřujícímu lékaři a pomoci tak názorně diagnostikovat případnou další léčbu.
V sekci Moje informace pak uživatel najde zajímavé informace, týkající se zdravotní problematiky. Jednotlivé sekce plánujeme průběžně rozšiřovat a aktualizovat.

 

Podpořte nás

Příspěvky k dalšímu rozvoji aplikace je možné zaslat na bankovní účet: 162213762/0300, variabilní symbol 0707.
Do popisu dejte prosím „Health Book“.

Děkujeme všem.

Vítáme jakékoliv podněty na zlepšení aplikace a věříme, že vám
všem můžeme pomoci zlepšit povědomí o vlastním zdraví.

  • Aktuálně:

    Vzhledem k legislativě jsme byli nuceni v tuto chvíli omezit práce na H-Booku. Aktuálně je možné instalovat aplikaci do zařízení Android pouze na e-mailové vyžádání. Také jsme ukončili podporu on-line zálohování dat přes Osobní zónu. Všem nadále zůstává možnost obsah svého H-Booku zálohovat do PC spolu s dalšími daty vašeho mobilního zařízení. Děkujeme za pochopení. Váš team H-Book.
  • Aktuálně:

    Nově je možné sledovat instruktážní videa pro EPI modul a Alarmové tlačítko. Tato a mnoho dalších najdete na našem YouTube kanále.